معرفی تجهیزات و ابزارهای ماهیگیری کپور Kutter تجهیزات کپورگیری

معرفی تجهیزات و ابزارهای ماهیگیری کپور Kutter

یکی از ابزارهای حرفه ای که هر ماهیگیر کپوری باید یکی از آنها را در لوازم و تجهیزات ماهیگیری خودش داشته باشد ، که در زمان طعمه پاشی و برای نصف کردن بویله ها جهت طعمه پاشی به کار خواهد آمد وسیله جالبی است که شرکت کوردا آن رابه صورت کاملا تخصصی و با کاررایی بالا تولید و به ماهیگران کپور عرضه کرده است ،Kutter می باشد .