مسابقه ماهیگیری ماهیگیری کپور

برگزاری مسابقه ماهیگیری کاسی شناوری خانوادگی در دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

برگزاری مسابقه ماهیگیری خانوادگی در دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)  زمان برگزاری جمعه دوم آذر ماه از ساعت 8 صبح تا 16 عصر  شماره تماس جهت ثبت نام : 09126203730 آقای مبین سیفی
عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : هدف گیری در زمان پرتاب

مطمعنا ماهیگیرانی را دیده اید که توانایی پرتاب راست و مستقیم در محیط مورد نظر خود را ندارند پرتاب این ها یا کمی به راست و یا همیشه کمی به چب متمایل است این یکی از بزرگترین نواقص یک ماهیگیر کپور است که متاسفانه هیچ وقت از طرف ماهیگیران تفننی رفع نمی شود و در زمان ماهیگیری هم برای خودشان و هم برای دیگران موجب بوجود آمدن مشکل می شوند