طعمه ماهیگیری کپور : بویله بویله ها

معرفی طعمه های ماهیگیری کپور : بویله

اساسا به نوعی از طعمه مخصوص ماهیگیری کپور که شامل آرد سمولینا , آرد سویا , پروتئین ها , اسید آمینه ها , طعم دهنده های مصنوعی و طببیعی , شیرین کننده ها و تخم مرغ به عنوان یک عامل انسجام و بسیاری از مواد دیگر که در آب جوش و یا بخار آب پخته می شود بویله گفته می شود .
به کجا چنین شتابان ! ماهیگیری کپور

به کجا چنین شتابان !

شاید در گذشته ای نه چندان دور وقتی برای تفریح بیرون میزدی کمیت مهم نبود و اصل کیفیت بود ، کیفیت یک روز خوب ماهیگیری یا کوه و یا حتی گشت و گذار تو طبیعت و یا رفتن عصر جمعه به پارک محل و خوردن نون و پنیر و گوجه فرنگی و یا حتی نوشیدن یک لیوان چای ایرانی که البته تو فلاسک طعمش یه جورایی گس بود و دهان جمع کن ، البته خیلی ها اون روز ها برای چنین مواقعی کتری و قوری و گاز پیک نیکی همراه خودشون می بردند همراه با همسایه یا دوستی که شاید از صد تا قوم وخویش برای شما بهتر بود .