تجهیزات ماهیگیری کپور پایه پد کپور گیری تجهیزات کپورگیری

معرفی تجهیزات ماهیگیری کپور : پایه پد ماهیگیری کپور

همیشه تصمصم گیری در مورد خرید لوازم ماهیگیری کپور به دلیل وجود تنوع جنس و البته برند های گوناگون و دیگر عوامل همیشه از کارهای مشکل و کلافه کننده است ! یکی از این ابزار پایه پد ماهیگیری است ، پایه ای که شما می توانید توسط آن ست های 2 تایی ،3 و حتی 4 تایی از چوب و چرخ های کپوری خود را توسط آن در کنار ساحل دریاچه و ... به صورت استوار و ثابت نگه دارید .
معرفی ابزار و تجهیزات ماهیگیری کپور ابزار خورد کردن بویله Krusha تجهیزات کپورگیری

معرفی ابزار و تجهیزات ماهیگیری کپور ابزار خورد کردن بویله Krusha

همیشه در زمان آماده سازی موادی که قرار است درون کیسه یا توری PVA ریخته شود خورد کردن بویله معمولا یکی از کار های سخت و خسته کننده است که معمولا در کنار کمپ ماهیگیری وقت و انرژی زیادی را از ماهیگیر خواهد گرفت تازه به شرطی که بتواند بویله ها را یک دست و در یک اندازه خورد کند !