آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot آموزش گره ها در ماهیگیری کپور

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

یکی از گره های پر کاربرد در ماهیگیری و ماهیگیری کپور گره هشت ، ۸ است که با ضریب اطمینان بالا در ماهیگیری می توان از آن با آسودگی خیال استفاده کرد . ساختار این گره بسیار ساده بوده و می توان برای ساخت لوپ  در انتهای لیدر و در محل اتصال به دوراهی از این نوع گره استفاده کرد .

۱٫ همانند  شکل در محل مورد نیاز به ایجاد گره نخ را به اندازه و طول دلخواه  دولا می کنیم  .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

۲٫ بعد از این مرحله و مانند شکل زیر یک حلقه ساده بر روی نخ  ایجاد می کنیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

۳٫ در این مرحله  و بعد از ایجاد حلقه مانند شکل نخ را به دور خود یک دور کامل تاب می دهیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

۴٫ در این مرحله سر نخ دولا را از حلقه ایجاد شده عبور می دهیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

۵٫ در مرحله آخر دوسر نخ را به آرامی توسط انگشتان دست کشیده و اضافی نخ را از گره ایجاد شده جدا می کنیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

بر گرفته از وب سایت :

http://www.swimtackle.co.uk

 

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*