آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot آموزش گره ها در ماهیگیری کپور

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

یکی از گره های بسیار ساده در ماهیگیری و البته ماهیگیری کپور برای اتصال ابزارها و لوازم ریسه و لیدر ، مانند دوراهی ها و هرز گرد ها ، ریسه نیمه خونی نام دارد که دارای ضریب بالایی در امنیت گره ها است .

۱٫ ابتدا مانند شکل یک سر نخ را از داخل دوراهی یا هر وسیله دیگری که نیاز به اتصال به نخ دارد رد کرده .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

۲٫ در این مرحله مانند شکل شروع به تابیدن نخ به دور خودش می کنیم ، حداقل در حدود ۵ دور کامل .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

۳٫ در مرحله سوم انتهای نخ تابیده شده را به طرف دوراهی برگردانده و از داخل حلقه ایجاد شده در پایه دوراهی عبور می دهیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

۴٫ در این مرحله به آرامی و با فشار هم زمان دو دست دو سر نخ را می کشیم تا گره کامل شده و در انتها اضافی انتهای نخ را با قیچی از آن جدا می کنیم .

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره نیمه خونی half blood knot

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*