چسب زدن محل اتصال نخ بوم ریسه های تخصصی

آموزش ساخت حلقه ( لوپ ) بر سر نخ براید با مغزی سرب یا Lead Core

ایجاد لوپ در سر اول بوم :

همانطور که در عکس هم مشاهده می کنید باید ابتدا ۱۰ سانتی متر از اول مغزی فلزی را از داخل نخ لیدر خارج کرده و با یک قیچی آن را جدا کنید و بعد با استفاده از ابزار بویله مانند شکل زیر اقدام به رد کردن سر نخ بوم از داخل نخ بوم کنید که به این صورت لوپ شما بوجود خواهد آمد  .

بعد از خروج نخ از محل مورد نظر اضافی آن را گره زده یا با استفاده از فندک آن قسمت را بسوزانید و به با استفاده از دست آن را برای استحکام بیشتر به صورت پرچ در آورید .

خارج کردن مغزی سربی و جدا کردن آن

خارج کردن مغزی سربی و جدا کردن آن

خارج کردن مغزی سربی و جدا کردن آن

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

 

مراحل ایجاد لوپ

مراحل ایجاد لوپ

البته در مورد استحکام لوپ بوجود آمده می توانید محدوده ای که نخ از درون خودش رد شده است را با مقدار کمی چسب پوشش دهید .

چسب زدن محل اتصال نخ بوم

چسب زدن محل اتصال نخ بوم

 

 

پاسخی بگذارید

Comment
Name*
Mail*
Website*