بویله شوتر Korda Eazi Stik تجهیزات کپورگیری

معرفی ابزار و تجهیزات ماهیگیری کپور : بویله شوتر Boilie Shooter

از ابزار های کار آمد برای طعمه پاشی بویله به صورت میدانی در ماهیگیری کپور بویله شوتر Boilie Shooter  است که شرکت های مختلف تولید کننده تجهیزات کپوری اقدام به تولید آن می کنند . یکی از بهترین انواع این بویله شوترها , بویله شوتر Korda Eazi Stik شرکت کوردا است . این ابزار به شما کمک می کند تا تعداد بیشتری از بویله را در زمان کمتر و البته خستگی کمتر در محدوده طعمه میدانی خود پخش کنید .

بویله شوتر  Korda Eazi Stik

بویله شوتر Korda Eazi Stik

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*