حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور) نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور)

یکی از معدود مواردی که یک ماهیگیر ورزشی کپور و یا هر ماهیگیر ورزشی دیگری در هر رشته تخصصی ماهیگیری ورزشی باید به آن توجه داشته باشد توجه به حفظ سلامت ماهی کپور و توجه به مواردی است که بازگشت ماهی سالم را به درون آب را تضمین میکند . البته در این مورد قبلا به تفضیل سخن گفتیم , اما چیزی که در تعداد بسیار زیادی از عکس های گرفته شده توسط دوستان ماهیگیر ورزشی مشهود و واضح است عدم توجه به نکته های گفته شده قبلی است در این مورد است .

یکی از مواردی که متاسفانه زیاد هم دیده می شود استفاده از زنده نگه دار تونلی و توری است که عملا باعث کنده شدن تعداد زیادی از پولک های کپور و البته صدمه دیدن باله های این ماهی زیبا خواهد شد . برای نگه داری ماهی تروفه در زنده نگه دار باید از کیسه های زنده نگه دار شناور حرفه ای مخصوص ماهیگیری کپور که البته در بازار هم موجود هست استفاده کرد و البته استفاده از این دسته از زنده نگه دارها در عمق مناسب میباشد .

مورد دوم شستشوی بدن ماهی با استفاده از آب همان دریاچه است . به این معنی که برای حفظ سلامت ماهی و البته خشک نشدن پوست , پولک ها و البته چشم ها و آسیب نرسیدن به آبشش های کپور باید و حتما بارها و به صورت متناوب بدن این ماهی توسط ماهیگیر های ورزشی محترم با آب همان دریاچه به طور کامل و مداوم تا زمان رهاسازی و پایان عکاسی خیس و مرطوب نگه داشته شود .

مورد سوم اینکه هر ماهیگیر حرفه ای کپور ملزم به استفاده تشک کپوری مناسب و حرفه ای در زمان ماهیگیری کپور می باشد .

حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور)

حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور)

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*