آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره آموزش گره ها در ماهیگیری کپور

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

گره بدون گره ،  نام یکی از انواع گره های ساده و پر کاربردی است که برای اتصال قلاب به نخ لیدر به کار می رود . این نوع از گره ها در حقیقت گره نیستند چون تنها با تاباندن نخ به دور پایه و چشمه قلاب بوجود می آیند و به راحتی نیز از روی پایه قلاب باز می شوند و البته از معدود گره های بسیار محکم و پر کاربرد در ماهیگیری کپور هستند .

مرحله اول عبور نخ از چشمه قلاب کپوری :

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

مرحله دوم تاباندن نخ به دور پایه قلاب و نخ مانند شکل :

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

مرحله سوم در انتهای تاباندن نخ به دور قلاب مجددا نخ را از چشمه قلاب عبور میدهیم :

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

مرحله چهارم و آخر در این مرحله به آرامی شروع به کشیدن نخ می کنیم تا گره ما شکل واقعی خود را پیدا کند :

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*