ماهیگیری دریاچه ارم عبدالله خالقی طعمه پاشی

اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری کپور بخش دوم

زمانبندی و مکان یابی یرای طعمه پاشی در صید موفق ماهی کپور از ارکان بسیار مهم در موفقیت آمیز بودن کمپ شما خواهد بود . معمولا در زمان رسیدن به کنار یک دریاچه برای ماهیگیری افراد بسیار عجولانه شروع به طعمه پاشی و انداختن قلاب ها به درون آب می کنند و معمولا بعد از چند ساعت که عملا ماهی به قلاب نمی زند با این تفکر که در آن محدوده یا چاله ماهی وجود ندارد اقدام به تغییر محل پرتابهای خود می نمایند ، که متاسفانه این کار اصلا کار صحیح و اصولی در صید کپور نیست .
ماهیگیری کپور طعمه پاشی

اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری کپور !

یکی از عوامل مهم در ماهیگیری مخصوصأ در صید کپور طعمه پاشی اصولی و دقیق است به طوریکه بتواند ماهی را در محدوده پرتاب قلاب شما جمع نماید که متاسفانه در بسیاری موارد ماهیگیران کپور از انجام اصولی آن شانه خالی می کنند و موجب می شود تا نتیجه لازم را از ماهیگیری نگیرند .