عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : هدف گیری در زمان پرتاب

مطمعنا ماهیگیرانی را دیده اید که توانایی پرتاب راست و مستقیم در محیط مورد نظر خود را ندارند پرتاب این ها یا کمی به راست و یا همیشه کمی به چب متمایل است این یکی از بزرگترین نواقص یک ماهیگیر کپور است که متاسفانه هیچ وقت از طرف ماهیگیران تفننی رفع نمی شود و در زمان ماهیگیری هم برای خودشان و هم برای دیگران موجب بوجود آمدن مشکل می شوند
عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : حلقه های عبور نخ بر روی چوب ماهیگیری

معمولا همه ما در زمان خرید چوب ماهیگیری به نکات زیادی دقت می کنیم تا چوبی که خریداری می کنیم دارای کیفیت مورد دلخواه ما باشد اما یکی از نکات بسیار مهمی و کلیدی که شاید کمتر مورد توجه ماهیگیران تفننی کپور قرار گرفته باشد تناسب قطر چشمه این حلقه های نصب شده بر روی چوب ماهیگیری است
عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی

همان طور که در بخش معرفی تجهیزات ماهیگیری در مورد چوب های کپوری توضیح داده شد اکشن یا همان وزن پرتاب یک چوب کپوری می تواند از 1.75lb تا 3.5lb را شامل شود که به ماهیگیر کپور این امکان را میدهد تا بتواند وزنه های سربی تا وزن 100 گرم
عوامل موثر در یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر برای یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : نخ ماهیگیری کپور

صید یک تروفه خوب در ماهیگیری کپور مستلزم دقت ، ابزار خوب و کارآمد و رعایت نکات به ظاهر ساده اما کلیدی است که رعایت آنها باعث می شود بعد از یک کمپ 2 یا سه روزه و حتی چند ساعته خستگی از تن ماهیگیر کپور بیرون آمده و لبخندی همراه با غرور را در زمان بازگشت بر روی چهره خسته اش بنشاند . از یک نگاه شاید پرتاب های ماهیگیرهای کپور با یکدیگر فرق زیادی نداشته باشند اما این همه ماجرا نیست !
ماهیگیری کپور بگیر و رها کن نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

ثبت مشخصات بیومتری ماهی کپور در زمان ماهیگیری کپور

یکی از کارهایی که یک طبیعت گرد و یا یک ماهیگیر حرفه ای در هنگام مواجهه با یک حیوان و یا هر موجودی در طبیعت انجام می دهد و البته از انجام آن لذت هم می برد ثبت علائم ظاهری حیواناتی است که در یک منطقه خاص و یا مناطقی است که البته این حیوانات در آن مناطق آمد و رفت دارند تا هم بتواند آن ها را از یکدیگر از طریق علائم ظاهری تشخیص دهد و هم این که بتواند چرخه زندگی یک موجود منحصر به فرد را با دیگران مورد سنجش قرار دهد .