آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره آموزش گره ها در ماهیگیری کپور

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : آموزش گره بدون گره

گره بدون گره ، نام یکی از انواع گره های ساده و پر کاربردی است که برای اتصال قلاب به نخ لیدر به کار می رود . این نوع از گره ها در حقیقت گره نیستند چون تنها با تاباندن نخ به دور پایه و چشمه قلاب بوجود می آیند و به راحتی نیز از روی پایه قلاب باز می شوند و البته از معدود گره های بسیار محکم و پر کاربرد در ماهیگیری کپور هستند .
آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت 8 eight knot آموزش گره ها در ماهیگیری کپور

آموزش گره ها در ماهیگیری کپور : گره هشت ۸ eight knot

یکی از گره های پر کاربرد در ماهیگیری و ماهیگیری کپور گره هشت ، 8 است که با ضریب اطمینان بالا در ماهیگیری می توان از آن با آسودگی خیال استفاده کرد . ساختار این گره بسیار ساده بوده و می توان برای ساخت لوپ در انتهای لیدر و در محل اتصال به دوراهی از این نوع گره استفاده کرد .