ماهیگیری کپور دریاچه اوان عبدالله خالقی و محمد مجد دریاچه اوان

ماهیگیری کپور دریاچه اوان مهر ماه ۱۳۹۲

باید اول از طرف خودم و سایر بچه های تیم تشکر کنم از آقای عبدالله خالقی که یک رفیق خیلی خوب برای بچه های تیمه و هم اینکه یک مربی و استاد فوق العاده ماهیگیریه که تجربیات و علم خودش رو بی هیچ چشم داشتی در اختیار من و سایر اعضا، تیم قرار میده و هم خسته نباشید بگم به دوستان خوبم امیر انصاری ، رضا بدریان ، ایمان علوی ، مهدی و مهزیار شفیعی و البته امیر مهدوی که موجبات شادی بقیه رو فراهم کردند و البته دوستان خوبی همچون آقای بهزاد فتحی و بهرنگ عزیز و آقای جوشقانی که در این برنامه ما رو همراهی کردند .