ماهیگیری کپور عبدالله خالقی دریاچه اوان 1391 ریسه های تخصصی

ساخت ریسه های ساده ماهیگیری کپور (بخش دوم)

مراحل ساخت یکی دیگر از ریسه های ساده ماهیگیری کپور که البته قدری از ریسه ای که در بخش اول معرفی شد ، متفاوت و قوی تر است را در ذیل به اختصار توضیح میدهم . در ساخت این ریسه به لوازم بیشتری احتیاج هست که البته این لوازم موجب استحکام بیشتر ریسه و لیدر شما خواهد شد .
ریسه ساده کپوری ریسه های تخصصی

ریسه ساده کپوری با وزنه سربی آزاد (بخش اول)

طریقه بستن یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین ریسه های کپور گیری که می توان در زمان ماهیگیری کپور به موفقیت با آن امید داشت و البته به لوازم تخصصی آنچنانی نیز نیازی ندارد و خودم و بسیاری از دوستان با آن موفق بوده ایم را در ذیل توضیح خواهم داد .
ریسه کپور ریسه های تخصصی

لوازم مورد نیاز یک ریسه مخصوص ماهیگیری کپور (بخش اول معرفی لوازم)

ریسه های کپور بعد از انتخاب طعمه و شناخت کافی از این ماهی ، یکی از ارکان مهم در صید موفق این ماهی می باشد ، این را میگویم چون انتخاب قلاب مناسب ، بوم یا لیدر راهنما ، سرب ، نخ ریسه ، دوراهی و ... در یک ماهیگیری موفق بسیار مهم و تاثیر گذار هستند .