وارنیش ریسه های تخصصی

ابزارهای ساخت لیدر : Shrink Tube شرینگ (وارنیش)

یکی از ابزارهایی که نقش بسیار مهمی در موفقیت یک ماهیگیر کپور دارد و شاید بهتر باشه که بگویم تیر خلاص برای یک کپور سایز چند کیلویی است ! استفاده درست و اصولی از وارنیش در لیدر های ساخته شده توسط ماهیگیر کپور است .
لیدر ساده کپوری ریسه های تخصصی

ساخت لیدر ساده کپوری

در ادامه ساخت ریسه های ساده کپوری باید لیدر خوبی نیز برای ریسه ، البته نسبت به نیاز مبنی بر سینک (کف خواب) یا پاپ آپس (شناوری) ساخت تا بتوان از ماهیگیری نتیجه خوبی گرفت ! در این جا مراحل ساخت یک لیدر سینک ساده را برای شما دوستان عزیز همراه با عکس توضیح میدهم :
ریسه ساده کپوری ریسه های تخصصی

ریسه های ساده کپوری (بخش چهارم استفاده از تیوب در ریسه)

این ریسه هم تقریبا شبیه به ریسه معرفی شده در بخش سوم ریسه های ساده کپوری است با این تفاوت که نوع و حالت قرار گرفتن وزنه سربی استفاده شده در این ریسه با ریسه قبلی متفاوت است . اقلامی که برای ساخت این ریسه مورد استفاده است شامل :