وزنه سربی تجهیزات کپورگیری, نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر در یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : استفاده از وزنه های سربی مناسب

وقتی ماهیگیر از سفر ماهیگیری کپور ناموفق به خونه برمی گرده , نه تنها ناراحت و آشفته نیست بلکه خوشحال از یک سفر یک یا چند روزه با دوستان در دل طبیعت و البته اضافه شدن تجربه ای است که موجب موفقیت او در آینده ای نزدیک خواهد شد . معمولا در این نوع از موارد ماهیگیر حرفه ای کپور شروع به تجزیه تحلیل عوامل مختلف موثر در عدم موفقیت خودش در سفر مذکور می کند , از چک کردن ریسه ها , بوم , نوع قلاب , .... تا طعم و عطر بویله ها و حتی مواد مصرفی و حتی مراحل مختلف ساخت بویله ها خواهد کرد . اما
معرفی تجهیزات و لوازم تخصصی ماهیگیری کپور : کیت مراقبت کپور تجهیزات کپورگیری

معرفی لوازم و تجهیزات حرفه ای ماهیگیری کپور : کیت مراقبت کپور

پیشتر از این ها منظورم شاید 4 یا 5 سال قبل تر از این کلا خبری از این بحث ها نبود و البته ماهی کپور نگون بخت مستقیم یا کمی با تاخیر راهی ماهیتابه و روغن داغ می شد . یکی از معدود بحث هایی که بعد ها در مورد رها سازی مجدد ماهی کپور یا در واقع ماهیگیری ورزشی کپور بین ماهیگیرهای کپورمورد بحث قرار گرفت این بود که در زمان رها سازی مجدد ماهی با توجه به زخم محل قلاب در لب های کپور چه اتفاقی برای محل زخم خواهد افتاد ؟