حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور)

حفظ سلامتی کپور در زمان رها سازی مجدد (ماهیگیری ورزشی کپور)

یکی از معدود مواردی که یک ماهیگیر ورزشی کپور و یا هر ماهیگیر ورزشی دیگری در هر رشته تخصصی ماهیگیری ورزشی باید به آن توجه داشته باشد توجه به حفظ سلامت ماهی کپور و توجه به مواردی است که بازگشت ماهی سالم را به درون آب را تضمین میکند .More
یک عکس از ماهیگیری کپور در تا بستان 91

یک عکس از ماهیگیری کپور در تا بستان ۹۱

یک عکس از ماهیگیری کپور در تا بستان 91 More
اوج لذت یک ماهیگیر کپور

اوج لذت یک ماهیگیر کپور

اوج لذت یک ماهیگیر کپور More
ماهی کپور کوچک اما زیبا !

ماهی کپور کوچک اما زیبا !

ماهی کپور کوچک اما زیبا ! البته با یک نقص در دم که زیاد در شنای ماهی تاثیر گذار نبود چون بعد از آزاد سازی به سرعت خودش رو به اعماق آب رسوند . More